Kiyès Nou Ye?

Séance de boxe
Fanmfo2.jpg

Fanm Fò Ayiti (FFA) se yon oganizasyon fanm ki pibliye magazin fanm sa sou menm non an. FFA pibliye enfòmasyon sou fanm an Ayiti ak fanm toupatou nan mond lan sou entènet.

 

Nenpòt moun ki enterese sou pwoblematik fanm yo nan peyi a ka kontribye ou kolabore ak sit sa.

 

Objektif nou se prezante tout sa fanm yo ap fè nan tout domenn tankou lasyans, anviwonman, kilti, ekonomi epi politik

Fanm Fò Ayiti (FFA) un magazine en ligne qui publie  des informations sur les femmes en Haiti et partout dans le monde. Elle est également une organisation de femmes qui fait la promotion des acquis du mouvement féministe en Haiti et dans le monde.

 

Toute personne intéressé par la problématique des défis auxquels les femmes font face peut collaborer avec FFA.

 

Notre objectif est de présenter tout ce que font et réalisent les femmes dans tous les domaines tels que la science, l'environnement, culture, économie et politique.

beau modèle