Yon ti kout je sou istwa jounen entenasyonal fanm yo


Jounen Entènasyonal Fanm pran nesans nan lit fanm travayè, grèv pou meyè kondisyon travay nan diferan peyi atravè Lewòp ak Amerik di Nò. Se yon jounen fanm travayèz toupatou, bò kote gason travayè, ap fè bilan lit pou dwa sendikal, meyè salè, epi meyè kondisyon travay. Andotre tèm, Jounen Entènasyonal Fanm se yon jounen de refleksyon ak lit pou tout fanm travayèz atravè lemond. Se pa yon jounen “fèt” men plito yon jounen de lit, de revandikasyon, epi selebre viktwa nan batay ki mennen deja yo.

Se Ozetazini, 28 Fevriye 1909, Premye Jounen NasyonalFanm te obsève apati inisyativ Pati Sosyalis Amerik pou te onore grèv fanm ouvriyè tekstil te fè an 1908 nan New York kont move kondisyon travay. Apre sa, an 1910, nan rankont Entènasyonal Sosyalis la nan Copenhagen, kapital peyi Danmark, Klara Zetkin, yon fanm Kominis Alman, te pwopoze yon rezolisyon pou ke gen yon jou ki konsakre entènasyonalman pou fanm travayè make lit yo mennen chak ane. Asanble Fanm ki te regwoupe yon santèn fanm ki te reprezante 17 peyi te adopte rezolisyon an men yo pat rete sou yon dat fiks.

Nan lane apre a, an 1911, kòm mach a suiv de rankont Copenhagen la, Jounen Entènasyonal Fanm la te obsève nan peyi tankou Austria, Danmark, Almay, ak Swis. Apati de 1913-1914, Jounen Entènasyonal Fanm vin selebre swa nan dat 8 Mas ou pre 8 Mas la. An 1917, fanm nan peyi Larisi te pran lari 8 Mas pou pwoteste ak fè grèv pou pen ak lapè kont lagè. Tradisyon sa a vin fè ke Nasyon Zini make Jounen Entènasyonal Fanm 8 Mas 1975, Lane ke Nasyon Zini te deklare Lane Entènasyonal Fanm 1975.

Enplikasyon Nasyon Zini nan koze Jounen Entènasyonal Fanm la vin kreye yon konfizyon kote yo vin foure fanm boujwa, tiboujwa, travayèz nan menm sak nan yon bouyon mimi. Sa vin dilye siyifikasyon Jounen Entènasyonal Fanm kote yo vin ap defòme jounen sa a nan yon koze de fèt fanm kòmkwa fanm boujwa ak fanm travayè te gen menm dwa, menm opòtinite ak enterè nan lavi nan sosyete a. Fanm boujwa yo se opresè, eksplwatè yo ye. Enterè fanm boujwaz yo ak fanm travayèz yo se lèt ak sitwon. Andotre tèm, ke fanm boujwaz yo al chache pwòp dat pa yo pou yo al fete pwofi yo ak mari boujwa yo.

Kanta fanm travayèz yo, 8 Mas, Jounen Entènasyonal Fanm, se dat pou yo leve kanpe ansanm pou fè revandikasyon ekonomik, politik ak meyè kondisyon travay ak lavi pou fanmi yo ak tout travayè.

Kanmarad Kawonabo


 THE ARTIFACT MANIFAST: 

 

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

 UPCOMING EVENTS: 

 

10/31/23:  Scandinavian Art Show

 

11/6/23:  Video Art Around The World

 

11/29/23:  Lecture: History of Art

 

12/1/23:  Installations 2023 Indie Film Festival

 FOLLOW THE ARTIFACT: 
  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Instagram B&W
 RECENT POSTS: