Pascale Solages ap denonse agresyon seksyèl ap fèt sou jèn fanm kap sot lekòl nan zòn metwopolitèn n


Nan travay mwen, chak jou map kontre fanm ki viktim vyòl nan tout kondisyon nan peyi sa a... Nan de seri de peryòd tankou sa nap viv la, fenomèn sa a ap pete plafon depi kèk tan... Depi vyolans ak enpinite ap ogmante anndan yon sosyete, fanm se youn nan premye kategori moun kap viktim. Kò yo, entimite yo, sèks yo se premye teren kote yap atake yo paske VYÒL se yon zam yo itilize pou detwi w nan t…out dimansyon mounite w, se pi gwo zam destriksyon kont yon moun si yo pa rive retire lavi w....

Li detwi w nan kò w, nan lespri w, nan mantal ou, nan diyite w, avni w, prezan w... Li pase pran tout sa w ye kòm MOUN!

Anpil jèn fanm pap pote plent paske yo pè, yo wont, yo pa fè jistis ak otorite peyi a konfyans, yo pap afwonte lasosyete kap fè yo viktim 2 fwa e anpil fwa pa gen mo ki ka eksprime sak anndan w, saw santi, sa wap viv...

Kiyès ki responsab sekirize lavi nou nan peyi sa a? Ki pòt pou nou frape? Kiyès pou nou rele? Kiyès kap reponn? Kote leta? Kote otorite? Kote moun ki responsab? Si wap li post sa a pandan ou se yon fanm ki travèse eksperyans sa a, chèche èd, pa izole tèt ou, pale, kriye, respire, rekole moso yo... Ou pa koupab.... Ou se yon SURVIVANTE! Ou vivan! Ou moun! Ou FANM!

Si wap li post sa a, devwa w se KANPE kote moun ki viktim nan, sipòte l, tande l, akonpanye l nan tout fason li bezwen apre dram sa a... Okenn jijman! Okenn presyon! Prezans ou! Lanmou w! Sipò w! Fòs ou! Limyè w! Akonpayman nan nivo medikal, sikolojik, jiridik ak tout lòt fòm moun sa a ka bezwen. Si wap li post sa a, rete veyatif... Youn veye sou lòt! Nou lage tankou kabrit nan savann, se mèt kò ki veye kò...

Si wap li post sa a, pran responsabilite w pou zak sa yo pa repete ankò e si yo rive, pou fanm sa yo jwenn jistis ak reparasyon... Se travay ou, se responsabilite w. Sispann konplis! Sispann fè silans! Sispann iresponsab! Sispann mechan! Sispann ensansib! Medam, FÒS!🖤

Pascale Solages
 THE ARTIFACT MANIFAST: 

 

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

 UPCOMING EVENTS: 

 

10/31/23:  Scandinavian Art Show

 

11/6/23:  Video Art Around The World

 

11/29/23:  Lecture: History of Art

 

12/1/23:  Installations 2023 Indie Film Festival

 FOLLOW THE ARTIFACT: 
  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • Instagram B&W
 RECENT POSTS: